NASZ ZESPÓŁ

Klaudia Buller

psycholożka, psychodietetyczka

Centrum Terapii Calma - psycholog psychodietetyk Klaudia Buller

– młodzież

– dorosłych

Z klientami pracuje nad:

– poprawą poczucia własnej wartości

– trudnościami w regulacji emocji

– trudnościami w relacjach społecznych 

– zaburzeniami odżywiania (anoreksja, bulimia, otyłość, kompulsywne objadanie się).

Pomaga pacjentom, którzy mają trudność w zaakceptowaniu swojego wyglądu, pracuje nad trwałą zmianą nawyków oraz naprawą relacji z jedzeniem.

Psychologia (studia jednolite magisterskie) – SWPS Sopot,

Psychodietetyka (studia podyplomowe) – SWPS Sopot

Kursy i szkolenia:

Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu,
EEG Biofeedback – I Stopień,
Trust-Based Relational Intervention – Interwencja relacyjna oparta na zaufaniu,
Interdyscyplinarna pomoc dziecku po traumie seksualnej,
Praca z różnymi typami klientów – psychologiczne aspekty pracy,
Uczestnictwo w doświadczeniach własnych – Genogram,
Planowanie i realizowanie terapii środowiskowej dzieci i młodzieży,
Kwalifikacja rynkowa – prowadzenie terapii środowiskowej dzieci i młodzieży

Terapeutka środowiskowa – Centrum CBT,

Psycholożka – Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie,

Wychowawczyni – Gdańskie Domy dla Dzieci – placówka specjalistyczno-terapeutyczna,

Asystentka osoby niepełnosprawnej – Uniwersytet SWPS,

Praktykantka – Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku,

Praktykantka – Pracownia Psychologii Pracy S.C. Psychotesty,

Wolontariuszka – Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry Fosa

kod bezpieczeństwa:
security code
Proszę wpisać kod zabezpieczający:

Umów

Dominika Grochowska

psycholożka

– dzieci (od 3 r.ż.)

– młodzież (do 14 r.ż.)

– i rodziców

Z klientami pracuje nad:

– wspieraniem rodzica w określeniu trudności oraz wspólnym wypracowaniu sposobów, które będą rozwijać możliwości dziecka,
– doskonaleniem warsztatu wychowawczego, skutkującego znalezieniem odpowiednich metod sprzyjających rozwojowi dziecka oraz wspólnej, bezpiecznej relacji,
– dobrostanem psychicznym rodziców,
– budowaniem relacji rodzic-dziecko
– wsparciem sfery społeczno-emocjonalnej dziecka,
– budowaniem właściwego poczucia własnej wartości,
– doskonaleniem umiejętności nawiązywania relacji,
– zaopiekowaniem się emocjami, zrozumieniem i akceptacją każdej z nich,
– rozwijaniem umiejętności akceptowania odmowy oraz odporności na frustrację,
– oswajaniem lęków,
– poszukiwaniem i ćwiczeniem sposobów na regulację własnych emocji,
– zmianą – przygotowywaniem, oswajaniem, akceptowaniem,
– rozwijaniem uważności na drugiego człowieka i otaczający świat

Psychologia (studia jednolite magisterskie) – Uniwersytet Jagielloński

Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach (TSR I stopień) – Centrum TSR

Kursy i szkolenia:

Wprowadzenie do pracy terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą w nurcie poznawczym – Therapy Tools
Terapia mutyzmu selektywnego w podejściu poznawczo-behawioralnym – Therapy Tools
Kreatywne interwencje poznawczo-behawioralne w terapii zaburzeń lękowych u dzieci i młodzieży – Therapy Tools
Problemowe zachowania seksualne w dzieciństwie – Therapy Tools
Interwencje poznawczo-behawioralne w pracy z dzieckiem/nastolatkiem z ADHD – Therapy Tools
KOZE – Karty Oceny Zachowania i Emocji – KOMLOGO
psycholożka – własna praktyka terapeutyczna
– psycholożka – Integracyjne Punkty Przedszkolne Tuptusie w Pruszczu Gdańskim i Rotmance
– terapeutka – Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym

Umawianie spotkań tylko telefonicznie/mailowo.

Agnieszka Kopczyńska

psycholożka, psychoterapeutka (w trakcie szkolenia)

– dzieci (3-13 lat)

– i rodziców

 

Z klientami pracuje nad:

 

– trudnościami psychologicznymi wynikającymi ze spektrum autyzmu
– zaburzeniami emocjonalnymi: lęki, fobie, koszmary senne, nadmierna płaczliwość, depresyjność lub wycofanie
– dolegliwościami fizycznymi wywołanymi czynnikami psychicznymi (np. bóle głowy, brzucha, zaburzenia snu)
– urazami psychicznymi, jakich dzieci doświadczyły w ciągu życia (śmierć bliskiego, rozwód rodziców, choroba, wypadek)

Psychologia (studia jednolite magisterskie) – Uniwersytet Jagielloński

Szkoła Psychoterapii Psychodynamicznej – Krakowskie Centrum Psychodynamiczne (podczas 4-letniego szkolenia)

Kursy i szkolenia:

– Przygotowanie pedagogiczne – WSB Merito Warszawa (podczas 1,5 rocznego szkolenia)
Wychowawca w placówce opiekuńczo-wychowawczej “Dom Nad Potokiem” należącego do Fundacji “Ogniska Nadziei” w Gdańsku
Pomoc nauczyciela dla dzieci z orzeczeniem w Publicznym Pozytywnym Przedszkolu nr 10 w Gdańsku 

– Praktyki psychologiczne w Krajowym Towarzystwie Autyzmu w Krakowie

– Współtworzenie monografii naukowej “Dziś są twoje urodziny. Medytacje o przychodzeniu na świat” – Rozdział na temat żałowania macierzyństwa 
– Prowadzenie konsultacji psychologicznych online z pracownikami korporacji współpracujących z firmą Wellbeing Polska
kod bezpieczeństwa:
security code
Proszę wpisać kod zabezpieczający:

Umów

Alicja Kural

psycholożka

– rodziców

– dzieci od 3 do 10 roku życia

– młodzież do 14 roku życia

Z klientami pracuje nad:

Psychologia (studia jednolite magisterskie) –

Kursy i szkolenia:

kod bezpieczeństwa:
security code
Proszę wpisać kod zabezpieczający:

Umów

Małgorzata Ordon

psycholożka

Centrum Terapii Calma - psycholog - Małgorzata Ordon

– dzieci (3 – 10 r. ż.)

 

Z klientami pracuje nad:

– zaburzeniami lękowymi (w tym mutyzmem wybiórczym)

– trudnościami psychologicznymi wynikającymi ze spektrum autyzmu

– trudnościami w relacjach społecznych

– niską samooceną

Psychologia – specjalność: psychologia kliniczna – UG (jednolite studia magisterskie)

Kursy i szkolenia:

Przygotowanie Pedagogiczne – UG

Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach I i II stopień – CTSR w Warszawie

Skala Inteligencji SB5 – PTPiP w Gdańsku

Kids Skills – Integri TSR

Trening Umiejętności Społecznych (TUS) – Specjalistyczne Centrum Edukacji EDU-MACH

ADOS-2 w diagnostyce klinicznej (do gabinetu) – SPECTRUM ASC-MED Centrum Diagnozy, Terapii i Edukacji

Terapia dziecka z mutyzmem wybiórczym I, II i III stopień – Centrum Terapii Mutyzmu, Nieśmiałości i Lęku

psycholożka, diagnostka (SB5, ADOS-2), członkini Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów TSR

 

psycholożka w Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Gadasie w Gdańsku

psycholożka szkolna w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Przyjaźni

Umawianie spotkań wstrzymane.

Paulina Chojnowska

neurologopedka

Centrum Terapii Calma - logopeda - Paulina Chojnowska

– dzieci od 2 roku życia

– młodzież

– osoby dorosłe

Prowadzi terapię pacjentów:

– ze spektrum autyzmu

– z opóźnionym rozwojem mowy

– z wadami wymowy

– z afazją

– z niepełnosprawnością intelektualną

– z zaburzeniami funkcjonalnymi obszaru ustno-twarzowego

Logopedia (specjalność: neurologopedia) – UG (studia magisterskie)

Logopedia (studia licencjackie) – UWM

Kursy i szkolenia:

Makaton. Program Rozwoju Komunikacji PRKM. Poziom Zaawansowany (II) – Jolanta Szwiec-Kolanko, dr Bogusława B. Kaczmarek

Makaton. Program Rozwoju Komunikacji PRKM. Poziom Podstawowy (I) – dr Bogusława B. Kaczmarek

Terapia mięśniowa strefy orofacjalnej – Anna Jaźwińska-Chren

Terapia Miofunkcjonalna. Kompleksowy program obszaru orofacjalnego – Aleksandra Rosińska

Diagnoza i terapia dysfagii neurogennej – dr n. med. Joanna Sewastynowicz

Terapia logopedyczna dziecka ze spektrum autyzmu – Renata Bronisz

Terapia opóźnionego rozwoju mowy u dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu – Magdalena Bielenin

Innowacyjne metody elektrostymulacji zewnętrznej i wewnętrznej w logopedii. Podejście praktyczne – Ewa Wojewoda, Aleksandra Kaczyńska

Kinesiotaping logopedyczny od podstaw – podejście praktyczne – Ewa Wojewoda, Aleksandra Kaczyńska

Diagnoza i terapia dyzartrii – dr n. med. Joanna Sewastynowicz

Ocena stanu funkcjonalnego nerwów czaszkowych w ujęciu logopedycznym – dr n. med. Joanna Sewastynowicz

Obniżone i wzmożone napięcie mięśniowe. Ich wpływ na pracę narządów artykulacyjnych, wady wymowy – Klara Francuz-Matwiejczyk

Terapia logopedyczna pacjenta z wadą zgryzu – Beata Białas

Terapia miofunkcjonalna. Wertykalno-horyzontalna pozycja języka. Oddychanie – Beata Białas

Programowanie języka – projektowanie terapii w oparciu o zasady programowania języka – Aleksandra Rosińska

Urządzenie vocaSTIM w terapii mowy i dysfagii – PHYSIOMED

Zaburzenia Centralnego Przetwarzania Słuchowego (CAPD) – Warmińsko-Mazurskie Centrum Słuchu i Mowy “MEDNICUS”

Logopedka: Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Gadasie, Gdańsk

Logopedka: Centrum Terapii Gadasie, Gdańsk

Logopedka: Edukacyjna Wyspa Małego Króla, Pruszcz Gdański

Logopedka: Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Mały Król, Pruszcz Gdański

Logopedka: Terapeutyczno-Integracyjny Punkt Przedszkolny Lawendowy Król, Pruszcz Gdański

Logopedka: Publiczne Pozytywne Przedszkole nr 2, Gdańsk

Logopedka: Publiczne Pozytywne Przedszkole nr 3, Gdańsk

kod bezpieczeństwa:
security code
Proszę wpisać kod zabezpieczający:

Umów

Potrzebujesz szybszego terminu?

Skontaktuj się z nami!

516 615 567

kontakt@ctcalma.pl

Ta strona wykorzystuje pliki cookies jak każda inna strona. Wchodząc na stronę wyrażasz na nie zgodę według ustawień Twojej przeglądarki. Możesz je w każdej chwili zmienić, a jeśli tego nie zrobisz, przeglądanie strony nastąpi z wykorzystaniem tych plików. Więcej na ten temat przeczytasz w Polityce Prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close